ТЕННИС СОТУНУН ЖАРДАМДЫ ЧЕЧИЛИШИ

tennis project1

 

ЖАРДАМ ТАЛАПТАРЫ

 

Төмөнкү таблицада ачык теннис кортунун критерийлеринин жыйынтыгы келтирилген:

деңгээл Горизонталдык жаркыроо Жарыктын бир түрдүүлүгү Чырактын түсү температурасы Чырактын түсү
көрсөтүү
тике кароо
(Eh орточо (люкс)) (Emin / Eh aven) (K) (Ra) (GR)
>500 >0.7 >4000 >80 >50
>300 >0.7 >4000 >65 >50
>200 >0.7 >2000 >20 >55

 

Төмөндөгү таблицада жабык теннис кортунун критерийлеринин кыскача сүрөттөлүшү келтирилген:

деңгээл Горизонталдык жаркыроо Жарыктын бир түрдүүлүгү Чырактын түсү температурасы Чырактын түсү
көрсөтүү
тике кароо
(Eh орточо (люкс)) (Emin / Eh aven) (K) (Ra) (GR)
> 750 > 0.7 > 4000 > 80 <50
> 500 > 0.7 > 4000 > 65 <50
> 300 > 0.7 > 2000 > 20 <55

 

Кошумча маалымат:

- I класс: Эл аралык жана эл аралык мелдештер (телекөрсөтпөгөн), узак аралыкты көрүүчүлөргө коюлган талаптарга жооп берет.

- II класс:Орто деңгээлдеги мелдеш, мисалы регионалдык же жергиликтүү клубдук мелдештер. Көбүнчө орточо көрүү алыстыгы бар орто көлөмдөгү көрүүчүлөр кирет. Бул класска жогорку деңгээлдеги тренингдер да кириши мүмкүн.

- III класс: Жергиликтүү же чакан клубдук мелдештер сыяктуу төмөнкү деңгээлдеги мелдеш. Буга көбүнчө көрүүчүлөр тартылбайт. Жалпы билим берүү, мектептеги спорт жана ден-соолукту чыңдоо иш-чаралары да ушул класска кирет.

 

ОРНАТТОО СУНУЛДАРЫ:

Теннис короосунун айланасындагы тосмонун бийиктиги 4-6 метр, айлана-чөйрө жана имараттын бийиктиги жараша, ошого жараша көбөйсө же төмөндөтүлсө.

Үйдүн чатырына орнотулгандан тышкары, жарык аянтчанын үстүнө же акырына чейин орнотулбашы керек.

Бирдиктүүлүгүн жакшыртуу үчүн жарык жер астынан 6 метрден жогору бийиктикте орнотулушу керек.

Теннис аянтчалары үчүн типтүү мачталардын схемасы төмөндө келтирилген.

123 (1) 123 (2)


Билдирүү убактысы: май-09-2020